ΕΛΙΕΣ

ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΠ

Η παγκοσμίου φήμης και η καλύτερη επιτραπέζια ελιά πιστοποιημένη με ονομασία προέλευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΠΟΠ Καλαμάτας), σε συσκευασίες 100-200-220-500 gr και 3,5-13 kg, ολόκληρες, ροδέλα ή εκπυρηνωμένες. (Περισσότερα…)

elies_kalamatas_pdo_200 elies_kalamatas_pdo_215 elies_kalamatas_pdo_500 elies_kalamatas_pdo_700 elies_kalamatas_pdo_3_5


ΕΛΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ

green_olives_200 elies_prasines_215 elies_prasines_500 green_olives_700 elies_prasines_3_5 elies_prasines_amygdalo_215 elies_prasines_piperia_215 green_olives_sliced_215

(Περισσότερα…)


ΜΑΥΡΟΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

mavroelies_kalamatas

(Περισσότερα…)


ΕΛΙΕΣ ΑΝΑΜΙΚΤΕΣ (ΚΑΛΑΜΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΕΣ)

olives_mix_200

(Περισσότερα…)